Veckans fråga: När man gjort något man ångrar men man kan inte göra det ogjort eller göra något åt det. Hur ska man tänka och vad ska man göra?

Svar: Alla gör fel och man är inte mer än människa. Men det man måste lära sig ät att släppa händelser som man inte kan påverka eftersom det endast får en att må ännu mer dåligt att gå runt och tänka på det och älta det. Gjort är gjort och du kan inte få det ogjort. Simple as that egentligen. Försök istället att se något positivt i det som hänt. Vad kan jag dra för lärdomar och erfarenheter av detta? Kan det komma något positivt ur det som hänt? Vad är det värsta som kan hända nu?

Det är viktigare än man tror att inte gå runt och älta något länge eftersom att det bara kommer göra så att ångern blir starkare och dröjer kvar längre. Och inte bara det, det slukar energi också och det tar på tålamodet hos människor i vår närhet vilket kan skada vänskapsrelationer m.m. Jag brukar alltid säga till mig själv att jag ska lägga fokuset på lösningar istället för problemet. För ju mer fokus man lägger på problemet, desto större kommer det kännas och desto större kommer det bli. Livet är för kort för att gå runt och lägga energi på ånger, lägg den energin på annat istället. Du kommer över det.

Question of the Week: If you have done something you regret, that you can’t undo or do something about. How do you get over it?

Answer: Everybody makes mistakes and it is only human. But what we must learn to do is to drop events that you can’t influence because it only makes you feel even more badly to walk around and think about it and dwell on it. What’s done is done and you can not get it undone. Simple as that really. Instead, try to see something positive in what has happened. What lessons and experiences can I draw from this? Could it be something positive coming out of what happened? What’s the worst that could happen now?

It is more important than you think to not go around and dwell on something for a long time because that will only make the regret stronger and longer. And not only that, it also consumes energy and it takes the patience of people close to you which can damage friendships, etc. I always say to myself that I have to put the focus on solutions rather than the problem. Because the more you focus on the problem the greater it will be. Life is too short to go around and put energy on regrets, put that energy on other things instead. You’ll get over it.

NEWSLETTER

Jag vill att DU ska vara en del av min clique. Signa upp dig här, jag hör av mig snart! 

Xoxo, Hanna